KORPORATĪVĀ UN KRĪZES KOMUNIKĀCIJA

Korporatīvā komunikācija ietver atslēgas elementus, lai veidotu labāku tēlu un celtu uzņēmuma vērtību. Tās pamatu veido divi virzieni: sabiedrības informēšana par kompānijas jaunumiem un dialoga uzturēšana ar interešu grupām – darbiniekiem, akcionāriem, medijiem, valsts institūcijām, sadarbības partneriem, nozares organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, finanšu nozari un sabiedrību kopumā. Iekšējā komunikācijas kultūra ir ne mazāk svarīga, lai organizācijā būtu veselīga darba vide un tā būtu gatava stāties pretī krīzēm, kas var ietekmēt uzņēmuma reputāciju. Mūsu PR krīžu konsultantiem ir pieredze trīs svarīgāko krīzes komunikāciju fāžu risinājumos:

 • sagatavošanās potenciālajai PR krīzei,
 • komunikācijai PR krīzes laikā,
 • kā arī reputācijas atjaunošanai pēc krīzes situācijās.

Mūsu PR konsultanti krīzes gadījumos klientiem ir pieejami 24/7

FINANŠU
KOMUNIKĀCIJA

Cipari nemāk runāt. Toties neprasmīga komunikācija par finanšu rezultātiem, stratēģiju, nākotnes vīziju noved pie spekulatīvas vai pat kļūdainas datu interpretācijas medijos. Tas var dārgi maksāt kompānijas biznesam. Mūsu PR aģentūrā strādā profesionāļi ar zināšanām finansēs, jurisprudencē, žurnālistikā un investoru attiecībās. Esam pieredzējuši finanšu komunikācijā jau vairāk nekā 19 gadus, strādājot ar dažādiem klientiem. Mēs nodrošinām efektīvu klienta komunikāciju ar ieinteresētajām grupām: sadarbības partneriem, analītiķiem, žurnālistiem, klientiem, darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm, kurām ir nepieciešama precīza un konsekventa informācija par notikumiem Jūsu uzņēmumā.

Saistītie pakalpojumi:

ZĪMOLA VEIDOŠANA

Zīmola veidošana iet roku rokā ar Jūsu biznesa pamatvērtībām. Zīmols sniedzas daudz tālāk par simbolu vai logotipu un ir cieši saistīts ar Jūsu klientu emocijām, kas rodas saskarsmē ar Jūsu uzņēmumu. Veidojot zīmolu, mēs piedāvājam risinājumus, lai zīmols sasniedz mērķauditoriju un uzrunā to pēc iespējas personīgāk un tiešāk. Spēcīgs zīmols nozīmē klientam daudz vairāk nekā tikai kārtējās firmas vai preces nosaukumu. Mēs vienmēr sākam ar “skatu no malas”, lai objektīvi novērtētu Jūsu stiprās un vājās puses, izveidotu pārdomātu zīmolvadības stratēģiju ceļā uz atpazītu, mīlētu un vērtīgu zīmolu ar personību!
Mūsu darbības virzieni zīmolvadībā:

 • zīmola radīšana un pozicionēšana;
 • jaunu produktu publicitātes pasākumi;
 • digitālā komunikācija jauna produkta popularizēšanai;
 • atsauksmju mārketings jeb WOMM (word of mouth marketing).

 

MEDIJU ATTIECĪBAS UN
PASĀKUMI

Mēs iesakām klientiem netiekties pēc parādīšanās preses slejās cita starpā. Tā vietā vērtīgāk ir sagatavot pārdomātu ziņu, kas palīdz ilgtermiņā veidot pozitīvu uzņēmuma reputāciju. Mēs strādājam roku rokā ar klientu, lai radītu vēstījumu, ko publiskot medijiem. Tā ir gan aktīva, gan proaktīva mediju attiecību veidošana. Mediju attiecības ietver: žurnālistus interesējošas informācijas sagatavošanu, atbilžu sniegšanu medijiem, informācijas sagatavošanu par kompānijas jaunumiem un to publiskošanu medijos, kā arī klienta konsultācijas pirms tikšanās ar mediju pārstāvjiem.
Gandrīz 20 gadu darbības pieredzē mēs vienmēr esam tiekušies uz izcilību, tāpēc pasākumu plānošanā pievēršam uzmanību katrai mazākajai niansei, domājot par to, kādu mērķauditoriju nepieciešams sasniegt – jaunus klientus, darbiniekus, akcionārus, valdības pārstāvjus, sabiedrību kopumā vai visbiežāk – medijus. Organizējot mediju pasākumus, mēs identificējam un izceļam to unikālo ziņojumu, kas rada mediju interesi. Labi organizēti pasākumi ir veids, kā uzņēmums var izraisīt mediju interesi, parādīt savu seju, filozofiju un korporatīvo stratēģiju.
Saistītie pakalpojumi:

MEDIJU
TRENIŅI

Jūs neapšaubāmi esat izcils profesionālis vai pat līderis savas darbības jomā. Taču ne visiem piemīt dabas dots talants par to pārliecināt cilvēkus, kuri sēž TV vai datora ekrāna otrajā pusē, žurnālistam izklāstīt savu viedokli tā, lai to nevarētu interpretēt vai pārprast. Mēs iemācām saviem klientiem pamatprincipus, kas ir kā shēma veiksmīgai komunikācijai ar medijiem. Mūsu speciālisti izstrādā individuālu plānu apmācībām, kas piemērotas dažādiem zināšanu līmeņiem, no pamatiem un līdz meistarības līmenim. Apmācības notiek dažādās programmās, gan individuāli, gan grupās.

 • Veiksmīgas publiskās uzstāšanās pamatprincipi. Teicamas runas sagatavošana
 • Komunikācija ar medijiem, Latvijas mediju vide. Stresa mazināšana kameras un mikrofona priekšā
 • Komunikācija ar klientiem
 • Neverbālā komunikācija jeb ķermeņa valoda komunikācijā
 • Prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās
 • Stresa menedžments

EKSPERTU PR
POZICIONĒŠANA

Izveidot nozares ekspertu tēlu mūsdienu piesātinātajā informācijas telpā ir izaicinājums jebkurai sabiedrisko attiecību aģentūrai. Kā panākt, lai žurnālisti vēršas pie Jums pēc komentāra? Lai Jūsu kā eksperta viedokli atspoguļotu TV vai preses slejās? Lai iegūtu žurnālistu uzticēšanos, pirmkārt, jābūt kompetencei savā nozarē, taču ne mazāk svarīgi ir izprast mediju vidi un ziņu veidošanas principus. Mūsu pieredzējušie PR konsultanti ir nostiprinājuši attiecības ar medijiem, pārzina nozares tendences un izprot, kāda informācija tiek un tiks publicēta. Mums ir plaša pieredze vadības līmeņa pozicionēšanā un mēs spēsim nobruģēt Jums ceļu uz eksperta statusu – augstākā līmeņa atpazīstamību, kā arī mediju un sabiedrības uzticību.
Saistītie pakalpojumi:

 

INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA
UN LOBISMS

Lobismā un interešu pārstāvniecībā izvēlēties pareizo stratēģiju mērķu sasniegšanai un atrast sabiedrotos tās īstenošanai ir māksla. Profesionāls lobisms un interešu pārstāvniecība ir spēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu valdībā, parlamentā, pašvaldībā vai valsts institūcijās tā, lai efektīvi tiktu virzītas un aizstāvētas klientu un ievērotas sabiedrības intereses. Lobismā vienmēr ir svarīgi identificēt galvenās ietekmes grupas lēmumu pieņemšanas procesā, apzināt to patiesās intereses un spēt vienoties savu interešu aizstāvībai. Mūsu zināšanas par politisko sistēmu un pieredze kompleksu jautājumu risināšanā klientiem palīdz pieņemt pareizo stratēģiju lobismā. Mediju tilts ir saņēmis 2. vietas godalgu par īsteno labāko lobisma kampaņu 2014.g. Baltijā, kā arī mēs aktīvi iesaistāmies publiskajās diskusijās par lobisma regulācijas modeļiem Latvijā. Mūsu pētījums par to, kā veiksmīgi lobēt Eiropā un Latvijā, būs Jums praktisks ceļvedis lobēšanā, pieejams sadaļā Pētījumi.

KORPORATĪVĀ ATBILDĪBA
UN ILGTSPĒJA

Mediju tilta darbā korporatīvā sociālā atbildība (CSR) un ilgtspēja ir daļa no ikdienas. Tā ir mūsu atbildība pret vidi un resursiem, pieņemot, ka šāda attieksme ir vienlīdz svarīga gan mājās, gan darbavietā. Tas ir viens no galvenajiem mūsu biznesa principiem pašu uzņēmumā. 2013. gadā Global Compact un Accenture veica līdz šim apjomīgāko pētījumu par korporatīvās atbildības un ilgtspējas tēmu. 81 % aptaujāto pasaules lielāko biznesu līderi atzina, ka uzņēmuma ilgtspējas reputācija ir svarīga patērētājam, pieņemot lēmumu par pirkumu. Tādēļ mēs saviem klientiem:

 • izstrādājam CSR un ilgtspējas stratēģiju;
 • apmācām vadītājus, kā mainīt darbinieku attieksmi, lai tuvotos nākotnes modelim – uzņēmumam ar ilgtspējīga un sociāli atbildīga biznesa reputāciju;
 • piedāvājam lekcijas visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem, lai padziļinātu izpratni par CSR un ilgtspēju.

Saistītie pakalpojumi:

SOCIĀLIE MEDIJI &
VIDEO RELĪZES

Daudzi uzņēmumi apzinās sociālo mediju spēku, taču ne visiem ir laiks un resursi, lai stratēģiski izvērtētu, kuras platformas izvēlēties un kā tās efektīvi izmantot, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus. Uzsākot komunikāciju digitālajā vidē, ir svarīgi saprast:

 • Kādus mērķus vēlaties sasniegt, kādu lomu mērķu sasniegšanā spēlēs sociālie mediji?
 • Kādas sociālo mediju platformas būs vispiemērotākās Jūsu biznesam un mērķauditorijai?
 • Kāds būs ziņojumu saturs?
 • Kā iesaistīsiet savus sekotājus?
 • Kā izmērīsiet atdevi?
 • Vai Jums ir visi nepieciešamie resursi regulārai komunikācijai sociālajos tīklos?

Sociālie mediji sniedz iespēju ātrāk un personīgāk uzrunāt Jūsu klientus un veidot dialogu ar mērķauditoriju. Klientiem tā ir laba iespēja nepastarpināti un personiski sazināties ar Jūsu uzņēmumu. Mūsu radošā un stratēģiski domājošā sociālo tīklu komanda radīs tieši Jums noderīgāko darbības formu sociālajos tīklos – informācijas avots par Jūsu uzņēmumu, reklāmas kampaņu platforma, klientu servisa centrs, ideju radīšanas vieta, iesaistes projektu platforma, atgriezeniskās saites iegūšanas vieta, krīzes komunikācijas instruments, konkurentu aktivitāšu analīzes vieta. Mūsu rīcībā ir vairāki sociālo tīklu mērījumu rīki, kas palīdz detalizēti analizēt gan Jūsu, gan Jūsu konkurentu aktivitātes sociālajos tīklos.
Mūsu pakalpojumu klāstā ietilpst jebkuri radošie un vizuālie risinājumi digitālajā vidē, tostarp dažāda formāta video klipi, kas paredzēti tieši interneta auditorijai. Mēs zinām, ka video jābūt interesantam un noderīgam, un reizē arī īsam, lai cilvēki to noskatītos. Mūsu operators zina, kā sagatavot interesantu video un izcelt svarīgāko.

PĀRMAIŅU KOMUNIKĀCIJA

Mūsdienu politiskajos un fiskālajos apstākļos būtu grūti atrast uzņēmumu, ko nav skārušas pārmaiņas.
Nereti neprofesionāli veikta uzņēmumu apvienošanas jeb M&A komunikācija, strukturālas izmaiņas vai darbinieku skaita samazināšana noved pie negatīvas publicitātes. Reputācijas sabojāšana jau tā grūtībās nonākušam uzņēmumam ir nopietns risks biznesam, kas var novest pat līdz uzņēmuma likvidācijai.
Realizējot jebkuras pārmaiņas, jāatceras, ka būtiskākā šī procesa sastāvdaļa ir darbinieks. Jo profesionālāk cilvēks tiek sagatavots pārmaiņām uzņēmumā, jo lielāka garantija tam, ka realizētās pārmaiņas ļaus Jūsu uzņēmumam uzplaukt jaunā gaismā.
Mēs piedāvājam veikt šādus pasākumus Jūsu uzņēmuma sekmīgai pārdzimšanai:

 • izvērtēt pārmaiņu plāna iespējamos riskus, piedāvāt risinājumus;
 • sniegt priekšlikumus jaunas kultūras veidošanai uzņēmumā;
 • skaidrot pārmaiņu nepieciešamību, iesaistot darbiniekus visa procesa gaitā;
 • apmācīt uzņēmuma vadību, iesaistīt to pārmaiņu komunikācijā ar darbiniekiem;
 • veikt individuālas pārrunas ar pārmaiņās iesaistītajiem darbiniekiem;
 • izstrādāt un piedāvāt darbiniekiem izglītojošas aktivitātes, atbilstoši jaunajām pārmaiņām.

Saistītie pakalpojumi:

KOMUNIKĀCIJAS
STRATĒĢIJA

Stratēģija ir kā mugurkauls ikvienai komunikācijas kampaņai. Ja stratēģija ir pareiza, tad uzņēmums gūst panākumus, bet ja tādas nav, tas rada problēmas uzņēmuma tēla veidošanā. Komunikācijas stratēģijai jāsaskan ar uzņēmuma biznesa attīstības plāniem un uzņēmuma kultūru. Ja stratēģija tiks izveidota pareizi, tā organiski iekļausies uzņēmuma biznesa procesos un būs nozīmīgs atbalsts biznesa mērķu sasniegšanai un cīņā ar konkurentiem. Lai kas tas arī nebūtu – kļūt par uzticamāko ekspertu finanšu pakalpojumos vai līderi medicīnas pakalpojumu sniegšanā, vai iemīļotāko dzērienu ražotāju – ikvienam no šiem mērķiem ir jābūt komunikācijas stratēģijai, kā to īstenot mediju vidē jeb publiskajā telpā, otrkārt, jābūt stratēģijai, kā to nokomunicēt uzņēmuma iekšienē, un, treškārt, kā informēt ar uzņēmumu saistītās interešu grupas – sadarbības partnerus, klientus, valsts un pašvaldības pārstāvjus, NGO, vietējo sabiedrību un citas saistītās grupas.

ATSAUKSMJU MĀRKETINGS UN
PRODUKTU PR

Atsauksmju mārketings jeb word of mouth marketing ir pasaulē visstraujāk augošā mārketinga nozare. Tas ir ļoti efektīvs un salīdzinoši lēts veids, kā iepazīstināt sabiedrību ar savu produktu. Mēs esam radījuši Latvijā pirmo atsauksmju mārketinga portālu www.womstar.lv, ar kura starpniecību tirgotāji savu produktu var nodot cilvēkiem – zīmolu vēstnešiem – testēšanai, lai iegūtu atsauksmes par savu produktu sociālajos medijos.
Esam izveidojuši vēstnešu tīklu dažāda vecuma, interešu un ienākumu grupās. Tie ir cilvēki, kuriem patīk izmēģināt jaunus produktus un dalīties ar savu viedokli sociālajos tīklos. Atšķirībā no tradicionāliem sociālo kontu sekotājiem, mūsu Womstar.lv vēstnešu tīkls ir plašāks, tas sniedzas ārpus Jūsu zīmola sekotāju loka.

Jaunu produktu PR. Lai piesaistītu mediju uzmanību jaunam produktam, nepieciešams kas īpašs. Šeit sabiedriskās attiecības nāk talkā, lai radītu stāstu, kas piesaistītu sabiedrības un mediju uzmanību. Mēs ik dienu turam roku uz pulsa, lai pārzinātu jaunākās komunikāciju tendences un izprastu patērētāju uzvedību. Mūsu produktu kampaņas bieži apvieno atsauksmju mārketingu jeb WOMM un publicitātes pasākumus tradicionālajos medijos, tādejādi mēs sasniedzam daudz plašāku auditoriju. Treškārt, lai kampaņa būtu pamanāmāka, mēs iesakām saviem klientiem sadarboties ar kādu no sabiedrībā populāriem un mīlētiem cilvēkiem, kas simbolizē tās pašas vērtības, par kurām iestājas klients.
Saistītie pakalpojumi: