Mediju tilts ir profesionāļu komanda lobisma un interešu pārstāvniecības jomā ar ilggadēju pieredzi gan Latvijas, gan arī Eiropas mēroga politisko risku pārvaldībā un dažādu nozaru likumdošanas iniciatīvu iedzīvināšanā.

Mediju tilta ekspertu zināšanas par Latvijas un ES politisko sistēmu un ilggadējā pieredze kompleksu interešu pārstāvības jautājumu risināšanā klientiem palīdz pieņemt pareizo stratēģiju lobismā. Mediju tilts ir godalgots par labāko lobisma kampaņu Baltijā, kā arī aktīvi iesaistās publiskajās diskusijās par lobisma regulācijas modeļiem Latvijā.

 

LOBISMA PRAKTIKUMS VADĪTĀJIEM

kopā ar politologu Filipu Rajevski

Apmācību programma

  • Lobisma kampaņu uzbūve;
  • Ietekmes grupu un iesaistīto pušu analīzes matrica;
  • Ētiskie aspekti komunikācijā ar valsts pārvaldes institūcijām

Programma paredzēta:

  • uzņēmuma vadītājam un valdes locekļiem;
  • departamentu vadītājiem, kas atbild par stratēģiski nozīmīgu biznesa virzienu attīstību;
  • komunikācijas un public affairs vadītājiem uzņēmumā

Apmācību laiks tiek saskaņots vienojoties ar klientu.

Likumdošanas izmaiņu iniciēšanas procesa vadība & Lobisma kampaņu, pētījumu un akciju organizēšana

Lobisma aktivitāšu mērķis ir radīt atbalstošu vidi klienta interešu aizstāvībai un ievērošanai, – lai valdības, parlamenta, pašvaldības kā arī pārvaldes institūciju atbildīgie pārstāvji pieņemtu labi argumentētu un atbalstošu lēmumu.

Ja vēlaties stiprināt nozari vai sakārtot biznesa vidi, plānojat ievērojamas investīcijas un esat iecerējuši paplašināt tirgus daļu, uzsākt jaunu biznesu vai ieviest jaunus pakalpojumus, kam nepieciešams politiskais atbalsts vai jaunu normatīvo aktu pieņemšana. Vai arī gluži pretēji, ja saskarieties ar nepamatotu pretdarbību, neizskaidrojamu normatīvu pieņemšanu, kaitējošām likumdošanas iniciatīvām, politiskā atbalsta trūkumu vai pat nepamatotu nomelnošanu, mēs noteikti varēsim Jums palīdzēt.

Ietekmes grupu un iesaistīto pušu analīze

Lobismā vienmēr ir svarīgi identificēt galvenās ietekmes grupas lēmumu pieņemšanas procesā, apzināt to patiesās intereses un spēt vienoties savu interešu aizstāvībai. Svarīgs nav process, bet rezultāts.

Lielākā māksla lobismā un interešu pārstāvniecībā ir izvēlēties pareizo stratēģiju mērķu sasniegšanai un atrast pareizos sabiedrotos tās īstenošanai.

Politisko iniciatīvu un likumdošanas monitorings & Politisko risku analīze un menedžments

Politika un sabiedriskā doma mēdz būt ļoti nepastāvīga, jo ir jārēķinās ar ļoti dažādu sabiedrības grupu, kā arī konkurentu interesēm. Viedoklis, kas dominē vienu brīdi, jau pēc pāris mēnešiem var tikt noraidīts. Likumi, ministru kabineta noteikumi, vai nozari regulējoši normatīvi var visai ātri mainīties interešu grupu un sabiedrības spiediena rezultātā.

Neviens nav pasargāts no politiskajiem, likumdošanas un sabiedrības spiediena riskiem. Tomēr šie riski vienmēr ir prognozējami, bieži pat vadāmi un novirzāmi vēlamā gultnē, savukārt iespējamie zaudējumi minimizējami. Pie tam profesionāls lobisms un interešu pārstāvniecība ne vien aizsargās, bet arī nodrošinās likumdošanas, kā arī valsts pārvaldes un regulējošo institūciju lēmumu ietekmēšanu klienta interesēs.

Lobisma stratēģija & Argumentācijas izstrāde un testēšana

Biznesa stratēģijas būtiska sastāvdaļa ir likumdošanas un normatīvo aktu prognozējamība. Bet ko darīt, ja saredzat potenciālus draudus sava biznesa veiksmīgai attīstībai dēļ izmaiņām politiskajā vai likumdošanas vidē? Lobisma stratēģija tiek veidota ar mērķi pasargāt jūsu biznesu vai nozari,  pret politisko nestabilitāti, negaidītām politisko procesu un likumdošanas izmaiņām, kā arī kaitējošām konkurentu iniciatīvām.

Jaunas iespējas iniciēt un panākt biznesam vai nozarei pozitīvas politiskās iniciatīvas un likumdošanas izmaiņas, konstruktīvu regulējošo normu izstrādi, kā arī lielāku imunitāti pret konkurentu aktivitātēm likumdošanas jomā. Iespēju veidot uz konstruktīvu sadarbību bāzētas attiecības ar likumdevējiem, regulējošo normatīvu izstrādātājiem un citām interešu pārstāvības organizācijām.

Lobisma konsultanti